Add insight


Att skapa framgångsrika team är enkelt.
Bara du vet hur man gör.

Det är vårt jobb att veta hur man gör. Under många år har vi tränat individer att bli bättre på samspel och grupper att bli blomstrande och effektiva team. Och vi gör det med framgång tycker våra kunder.

Ta reda på hur

Läs mer om vad våra kunder tycker om vårt arbete:

Vårt team

+46 (0)73 967 97 72 lina.hedin@addinsight.se

Jag är grundare av Add Insight och har en bakgrund som sjöofficer. Jag brinner för att bidra till att grupper och organisationer utvecklas, och uppskattar komplexa utmaningar där min breda kunskap kommer till nytta. Andra beskriver mig som engagerande, kunnig och balanserad.

+46 (0)70-174 94 39 robert.jonsson@addinsight.se

Jag har ett förflutet inom Försvarsmakten där jag framförallt arbetat som chef och lett personal i vardag och kriser, nationellt och internationellt samt utvecklat ledarskapsprogram. Jag trivs bäst med att hjälpa till att skapa balans mellan människa och struktur. Andra beskriver mig som lugn, tydlig och strukturerad.

+46 (0)73-561 91 83 johan.rinman@addinsight.se

Jag har ett förflutet som utbildare och projektledare. Jag drivs av att utveckla individer, grupper och organisationer genom att skapa kontakt, förmedla kunskap och stärka färdigheter. Andra beskriver mig som optimistisk, finurlig och metodisk.

+46 (0)70-795 56 56 emma.stenmark@addinsight.se

Jag har en bakgrund som organisationsutvecklare, coach, utbildare och facilitator. Jag är Sociolog och har jobbat i många olika branscher, stora och små organisationer, privata och offentliga, i Sverige och utomlands. Jag drivs av att se ett förbättrat samarbete i de team jag arbetar med och att kunna bidra till framgångsrika organisationer. Andra beskriver mig som inspirerande, lyhörd, bekräftande, rak, och pedagogisk.

Varför vi gör det

Vi älskar verkligen vårt jobb. Att se individer och grupper utvecklas är verkligen en belöning som gör varje dag unik. Vi vet att massor av kraft går förlorad på arbetsplatser, ofta helt i onödan, för att samarbete och kommunikation inte fungerar. Med vår hjälp kan företag och organisationer ta vara på all sin potential och börja leverera fantastiska resultat.

Allt vi gör är grundat i erfarenhet och vetenskapliga metoder och vi ser det som en självklarhet att hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen.

Våra verktyg

För att skapa effektiv förändring har vi vår långa erfarenhet och vetenskapliga metoder till vår hjälp. Dessutom erbjuder vi digitala stöd så er utvecklingsprocess flyttar in en mobil eller dator nära er. Rakt in i vardagen. Det här är några av de verktyg vi använder oss av:

GDQ

GDQ står för The Group Development Questionnaire och är ett verktyg som syftar till att stödja arbetsgrupper att utvecklas för att nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt. GDQ är ett statistiskt tillförlitligt instrument och används för att mäta hur grupper fungerar.

Lead Forward

En strukturerad metod för ledarutveckling, byggd på en form av feedback som brukar benämnas ”feedforward". Metoden har ett framåtriktat fokus snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden, så som ofta annars är fallet vid traditionell feedback. Till grund för Lead Forward ligger den så kallade "Full Range Leadership Model”, vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Belbin TeamSkills

Belbin TeamSkills används för att kartlägga hur människor relaterar, samverkar och bidrar i en grupp, och för att säkerställa att teamet har rätt förutsättningar för att kunna nå sina mål. Det är en beteendeprofil med 360-graders feedback som bygger på forskning att det finns nio teamroller, eller sätt att bidra till ett team. För att ett team ska lyckas behövs alla nio. Varje individ arbetar effektivt i två till fyra teamroller.

NVC

Nonviolent Communication är en kommunikationsmodell som syftar till att skapa en ömsesidig kontakt mellan människor. Med rötter i humanistisk psykologi bygger NVC på antagandet att drivkraften bakom våra handlingar är människans försök att tillgodose behov. När dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.

Value.Online

Value.Online är ett interaktivt verktyg för att rangordna personliga värderingar. Genom att rangordna vad som viktigast för en själv genereras en översiktskarta över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna just nu. Verktyget utgår framförallt från forskarna Tonnas och Halls arbete, men även ifrån Maslow och Rokeach. Flera undersökningar visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet.

Teamr

Teamr är världens första helt digitala teamutveckling. Det är en skräddarsydd process med utgångspunkt från Susan Wheelans forskning. Teamet får i vardagen hjälp att utvecklas via uppdrag, utmaningar och tips. I teamet kommer man själv överens om de mål man ska jobba emot och triggade att reflektera över huruvida man faktiskt jobbar mot målen. En Teamr-resa görs i en spelinspirerad app på telefonen eller på webben.

På tapeten

Meny
×