Organisationsutveckling Gävle Konserthus

Gävle Symfoniorkester har verkat i över 100 år. Sedan 1998 huserar de i det vackra, blå Konserthuset. Samarbete och kommunikation är förstås viktigt i en konstnärlig verksamhet, men förutsättningarna och utmaningarna skiljer sig från andra företag och organisationer.

Under flera år har teamutveckling varit ett återkommande inslag i deras arbetsmiljöarbete. Detsamma gäller utbildningar inom kommunikation, ledarskap, samarbete och konflikthantering. Basen i programmet har varit IPU Profilanalys med individuella återkopplingar och gemensamma workshops i arbetsgrupper och ledningsgrupper. En viktig framgångsfaktor har varit att arbetet har bedrivits långsiktigt och uthålligt under ledning av dåvarande konserthuschefen Beryl Lunder och orkesterchefen Örjan Hans-Ers.

 

”Den bästa organisationsutveckling vi har gjort! Den har fått oss att se och uppskatta värdet av att vara olika, gett oss en ökad förståelse för eget och andras beteende och hjälpt oss att samspela med en större lyhördhet.”

Beryl Lunder, tidigare konserthuschef vid Gävle Konsterthus & Gävle Symfoniorkester