Psykologisk trygghet

Att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad. Det är kärnan i hög psykologisk trygghet och en förutsättning för goda prestationer tillsammans.

Om du däremot inte känner dig trygg i en grupp, är det troligt att du kommer att hålla idéer för dig själv och välja att vara tyst i stället för att säga din mening. Om fel och misstag dessutom känns riskabelt att benämna är det troligt att du kommer att anstränga dig mer för att undvika risker och felsteg snarare än att bidra på allra bästa sätt.

Hög psykologisk trygghet påverkar en mängd faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, informationsdelning, välmående, lärande och innovation. Om du är intresserad av att stärka något av ovanstående – då är det en klok idé att stärka den psykologiska tryggheten. 

Amy C. Edmondson är forskare vid Harvard Business School och har sedan 1990-talet tydligt kunna koppla psykologisk trygghet till högpresterande och hållbara team och organisationer. Under 2010-talet bekräftades hennes forskning av Google i en stor studie, Project Aristotele, som drog slutsatsen att de 7 faktorer som definierar psykologisk trygghet var den gemensamma nämnaren för de mest effektiva teamen. 2018 släpptes boken The Fearless Organization, och 2021 utsågs Dr Edmondson utsågs till den mest betydelsefulla tänkaren inom management av Thinkers50.

Mäta och utveckla psykologisk trygghet

Amy C. Edmondson har tillsammans med The Fearless Organization Scan utvecklat ett verktyg som gör det lätt för ledare, team och organisationer att mäta och utveckla den psykologiska tryggheten. 

Add Insight är partner i Sverige till The Fearless Organization Scan och erbjuder utveckling av psykologisk trygghet oavsett om det handlar om ett enskilt team eller en större organisation. På svenska och engelska. Nytt för i år är att den ursprungliga enkäten har utökats med en version som kallas Enterprise PSI (EPSI) som gör det möjligt att mäta variationer i psykologisk trygghet mellan grupper i hela organisationen.

Om du är intresserad av att mäta och utveckla psykologisk trygghet i ditt team eller organisation, klicka här: hello@addinsight.se

Om du är intresserad av certifiering i verktyget The Fearless Organization Scan i din roll som facilitator, HR, konsult eller coach, klicka här: fearless.scan@addinsight.se

Om du vill veta mer om psykologisk trygghet, lyssna på vår podd.

Kommande utbildningar

Fearless Practitioner, 5-6 sep, (fysisk träff i Stockholm)

Fearless Practitioner, 18 oct (virtual certification, 5 modules)

Mod att Leda, 13-14 nov (fysisk träff i Stockholm)

Psykologisk trygghet i praktiken, 21 nov (fysisk träff i Stockholm)