Ledarutveckling – Region Uppsala

Om verksamheten

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Tillsammans med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer arbetar de för att skapa de bästa förutsättningarna för regionens invånare.

Utmaning

Anette Ferngren är HR-strateg med fokus på ledarutveckling i Region Uppsala. I hennes roll ingår att säkerställa gott ledarskap i alla delar av verksamheten. En del i detta är att säkerställa att chefer får tillgång till rätt kompetensutveckling och stöttning, och att de blir bemötta på rätt nivå i förhållande till sina behov.

Lösning

Ledarskapsutbildningarna upplevde Anette som pedagogiska och forskningsbaserade. Add Insight har haft en tydlig tanke kring uppföljning från start, vilket varit avgörande för att få till bestående förändringar. 

 

“Deltagarna tar ett aktivt ansvar i utbildningen. De får hjälp att hitta motivationen –  vill jag bli en bättre ledare, vad krävs då av mig? Det individuella stödet och återkopplingen kring övningarna har varit väldigt värdefullt.”

Anette Ferngren, HR-strateg Ledarutveckling

 

Hon uppskattar att omställningen till distans har fungerat så smidigt och med bibehållen kvalitét. Att delar av utbildningen kunde ske utomhus där deltagarna kunde vara aktiva samtidigt som de tog in ny kunskap upplever hon som särskilt positivt. 

Anette berättar också att Add Insight varit väldigt tydliga med vad de behöver från start, så att utformningen av uppdraget blivit rätt. Hon tycker att de har varit bra samtalspartners i att ställa saker mot varandra och prioritera rätt för att få till ett tydligare uppdrag. 

 

“Det hjälpte mig mycket att ha någon att diskutera och bolla med – vad ska jag prioritera och lägga tyngd på? Man känner att de vill att det ska bli så bra som möjligt. Det är kanske just det som varit nyckeln till framgång.”

Anette Ferngren, HR-strateg Ledarutveckling

 

Resultat

Med hjälp av Add Insight har Region Uppsala utvecklat ledarskapet på alla nivåer i verksamheten – från medarbetare som vill bli chefer till ledningsgrupper. Anette upplever att samarbetet alltid gett fina resultat, och fokus på eget ansvar och uppföljning säkrar fortsatt utveckling. Region Uppsala har varit så pass nöjda med utbildningarna att ryktet spridit sig i regionen. Efteråt valde fler chefer och förvaltningar att samarbeta med Add Insight.

 

“Min upplevelse är att Add Insight är bra på ledarskap på alla nivåer, och hjälper till med nya perspektiv och angreppssätt oavsett komplexitet.”

Anette Ferngren, HR-strateg Ledarutveckling