NVC

Nonviolent Communication är en kommunikationsmodell som syftar till att skapa en ömsesidig kontakt mellan människor. Med rötter i humanistisk psykologi bygger NVC på antagandet att drivkraften bakom våra handlingar är människans försök att tillgodose behov. När dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.