Belbin TeamSkills

Belbin TeamSkills används för att kartlägga hur människor relaterar, samverkar och bidrar i en grupp, och för att säkerställa att teamet har rätt förutsättningar för att kunna nå sina mål. Det är en beteendeprofil med 360-graders feedback som bygger på forskning att det finns nio teamroller, eller sätt att bidra till ett team. För att ett team ska lyckas behövs alla nio. Varje individ arbetar effektivt i två till fyra teamroller.