Value.Online

Value.Online är ett interaktivt verktyg för att rangordna personliga värderingar. Genom att rangordna vad som viktigast för en själv genereras en översiktskarta över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna just nu. Verktyget utgår framförallt från forskarna Tonnas och Halls arbete, men även ifrån Maslow och Rokeach. Flera undersökningar visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet.