Ledarutveckling – Nyckeln till ledarskapet

Sedan 2012 har utbildningen Nyckeln till ledarskapet funnits för ledare i Hälsingland. Utbildningen har varit uppskattad av deltagare och utlovar ”resultatgaranti”. Resultatgarantin baseras på att man innan utbildningen genomför en intervju med respektive deltagares chef om vilka resultat utbildningen förväntas leda till. Detta följs sedan upp efter genomförd utbildning.

Under 2015 sökte Kompentenshuset i Gävleborg efter en ny handledare för det inledande och avslutande steget av utbildningen.

Vi fick frågan om att hålla i utbildningsstegen Organisatoriskt ledarskap och Utvecklingsorienterat ledarskap. Innehållet omfattade bland annat det personliga ledarskapet, förståelse för människors olikheter, kommunikation, att leda i förändring, tillit och att bygga högpresterande team.

I uppdraget ingick, förutom själva utbildningen, även att snabbt under första steget bygga öppenhet och tillit mellan deltagarna och i slutet att ”knyta ihop säcken och tydliggöra hur de nyvunna insikterna och kunskaperna skall användas i verkligheten.

Utbildningen fick som helhet höga poäng i utvärderingen av deltagarna, de delar som vi på Add Insight ansvarade för fick högst resultat sedan starten 2012.

 

”Robert är enormt inspirerande. Bra på att lyssna och känna av gruppen. Han gav oss värdefulla verktyg för att kunna bli bättre chefer och bättre ledare.”

Johan Mellström, IT-chef Edsbyn Senab