Utbildningar

Vi har utbildningar inom projektledning, kommunikation, konflikthantering, feedback, inkludering och förändringsledarskap. De kan sträcka sig från några timmar till flera år. Helt beroende på vad ni behöver. Under utbildningen tar vi avstamp i nuläget och tar ut kompassen för att nå ett önskat läge. För att säkerställa att ni når era mål skapar vi en handlingsplan som vi sedan följer upp.