Utbildning – Ängbybarnen

Om verksamheten

Ängbybarnen har drivit förskoleverksamhet i över 15 år. Idag finns fem förskolor i Norra Ängby med 250 barn och 60 anställda. Relationen mellan pedagoger och barn präglas av nonviolent communication (NVC), även kallat empatisk kommunikation. Kortfattat handlar förhållningssättet NVC om att observera utan att bedöma – att beskriva en situation utan att addera egna tolkningar och värderingar. Syftet med detta ledarskap är att stärka barnens självkänsla.

Utmaning

Ängbybarnen har lång erfarenhet av NVC och har bland annat bedrivit en studie i ämnet. Katarina Sparrdal, projekt och marknadsansvarig, upplever ändå att det är värdefullt och viktigt att med jämna mellanrum ta in nya erfarenheter och perspektiv. Detta gjorde att de tog hjälp Add Insight som har kompetens inom bland annat NVC-ledarskap.

Lösning 

Add Insight involverades i arbetet med höstens internutbildningar. Efter inledande coachsamtal med Katarina och hennes kollega Maria hölls en längre presentation med olika tips och övningar för hela det empatiska kommunikationsteamet på tio personer. 

Katarina upplevde det som särskilt positivt att Add Insight hade rätt förförståelse från start – hon behövde inte förklara verksamhetens förhållningssätt och behov.

 

“De individuella coachande samtalen med Johan från Add Insight gav väldigt fint stöd. Han har en lugn närvaro, vilket bidrar till en positiv lärandemiljö.”

Katarina Sparrdal, projekt och marknadsansvarig

 

Resultat

Katarina tycker att utbildningen gav teamet ny inspiration till det arbetssätt som verksamheten redan arbetat med i många år. Det gav också en ökad förståelse för den egna reflektionen. Hon har fått positiv feedback från flera av deltagarna som upplevde presentationen som inspirerande.  

Katarina rekommenderar ett samarbete med Add Insight till dem som vill utveckla ledarskapet i sin verksamhet, särskilt utifrån empatisk förståelse. Hon upplever att de varit en inspiration och ett värdefullt stöd i en lyckad process, och att hon kommer att fortsätta jobba ihop med Add Insight framtiden.

 

“Jag skulle absolut rekommendera Add Insight till dem som vill utvecklas och hitta sitt bästa jag i ledarskapet.”

Katarina Sparrdal, projekt och marknadsansvarig