Psykologisk trygghet i praktiken, 21 nov 2024

Metoder och verktyg för att bygga psykologisk trygghet

Vad vi säger och gör spelar stor roll för psykologisk trygghet. Och psykologisk trygghet spelar i sin tur stor roll för resultat och välmående. Men hur kan du göra konkret för att bygga det?

Psykologisk trygghet handlar om att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation.

Och det börjar hos dig som individ. Vad du gör, och inte gör, i din roll påverkar i stor utsträckning hur andra upplever den psykologiska tryggheten. Så hur gör man då för att bygga ett klimat där alla känner sig trygga att dela idéer, frågor, farhågor och misstag utan rädsla att bli kritiserad?

Just detta fokuserar denna träning på. Du kommer att få med dig både nya insikter och möjlighet att träna på beteenden som bygger psykologisk trygghet. Alltså lite som en kurs, men mer fokus på träning!

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Bakgrund

Amy C. Edmondson är forskare vid Harvard Business School och har sedan 1990-talet tydligt kunna koppla psykologisk trygghet till högpresterande team och organisationer. Under 2010-talet bekräftades hennes forskning av Google i en stor studie, Project Aristotele, som drog slutsatsen att de 7 faktorer som definierar psykologisk trygghet var den gemensamma nämnaren för de mest effektiva teamen. 2018 släpptes boken The Fearless Organization, och därefter verktyget The Fearless Organization Scan som hjälper ledare, HR och facilitatorer att konkret mäta och bygga upp psykologisk trygghet i team och organisationer. Add Insight är svensk partner till The Fearless Organisation och erbjuder utbildning, certifiering, teamutveckling och ledarträning utifrån Amy Edmondsons forskning och metodik.

Verktygslådan

I den här ledarträningen kommer du ha möjligheten att träna på de färdigheter för att öka psykologisk trygghet som Amy C. Edmondson från Harvard funnit extra viktiga i sin forskning.

  1. Setting The Stage – Rama in arbetet  och tydliggör syftet. Skapa delade förväntningar och en gemensam bild av målet, och vad som kommer att viktigt längs vägen
  2. Inviting Participation – Bjud in allas röster och skapa utrymme för delaktighet. Visa ödmjukhet, ställ frågor, sätt upp strukturer och processer som säkerställer att alla perspektiv kommer fram
  3. Responding Productively – Möt andras inspel på ett sätt som skapar framdrift och utveckling. Uttryck uppskattning och välkomna misstag samtidigt som du hanterar kränkningar och överträdelser på ett tydligt sätt

Praktisk information

  • Träningen leds av erfarna organisationsutvecklare från Add Insight, certifierade av The Fearless Organization
  • Träningen genomförs fysiskt i Stockholm
  • Torsdag 21 nov 2024 kl 0900-1600
  • Kostnad för träningen, dokumentation inkl lunch och fika 5 900 SEK + moms per person
  • Avbokning mer än 21 dagar innan = ingen kostnad. Avbokning mindre än 21 dagar innan = 50% av kostnaden faktureras.

Anmäl dig här