Ledarens verktygslåda 17/5

Ledarskapet spelar stor roll för psykologisk trygghet. Och psykologisk trygghet spelar stor roll för resultat och välmående. Men hur kan du som ledare göra konkret för att bygga den?

Psykologisk trygghet handlar om att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation.

Och det börjar hos dig som ledare. Vad du gör, och inte gör, i din roll påverkar i stor utsträckning hur medarbetarna upplever den psykologiska tryggheten. Så hur gör man då för att bygga ett klimat där alla känner sig trygga att dela idéer, frågor, farhågor och misstag utan rädsla att bli kritiserad?

Just detta fokuserar denna ledarträning på. Du kommer att få med dig både nya insikter och möjlighet att träna på beteenden som bygger psykologisk trygghet.

Alltså lite som en kurs, men mer fokus på träning! Varmt välkommen!

Datum: 17 maj

Plats: Stockholm