Ledarens verktygslåda, 22/11

Ledarträning för psykologisk trygghet

Ledarskapet spelar stor roll för psykologisk trygghet. Och psykologisk trygghet spelar stor roll för resultat och välmående. Men hur kan du som ledare göra konkret för att bygga den?

Psykologisk trygghet handlar om att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation.

Och det börjar hos dig som ledare. Vad du gör, och inte gör, i din roll påverkar i stor utsträckning hur medarbetarna upplever den psykologiska tryggheten. Så hur gör man då för att bygga ett klimat där alla känner sig trygga att dela idéer, frågor, farhågor och misstag utan rädsla att bli kritiserad?

Just detta fokuserar denna ledarträning på. Du kommer att få med dig både nya insikter och möjlighet att träna på beteenden som bygger psykologisk trygghet. Alltså lite som en kurs, men mer fokus på träning!

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Bakgrund

Amy C. Edmondson är forskare vid Harvard Business School och har sedan 1990-talet tydligt kunna koppla psykologisk trygghet till högpresterande team och organisationer. Under 2010-talet bekräftades hennes forskning av Google i en stor studie, Project Aristotele, som drog slutsatsen att de 7 faktorer som definierar psykologisk trygghet var den gemensamma nämnaren för de mest effektiva teamen. 2018 släpptes boken The Fearless Organization, och därefter verktyget The Fearless Organization Scan som hjälper ledare, HR och facilitatorer att konkret mäta och bygga upp psykologisk trygghet i team och organisationer. Add Insight är svensk partner till The Fearless Organisation och erbjuder utbildning, certifiering, teamutveckling och ledarträning utifrån Amy Edmondsons forskning och metodik.

Ledarens verktygslåda

I den här ledarträningen kommer du ha möjligheten att träna på de ledarskapsfärdigheter för att öka psykologisk trygghet som Amy C. Edmondson från Harvard funnit extra viktiga i sin forskning.

  1. Setting The Stage – Rama in arbetet  och tydliggör syftet. Skapa delade förväntningar och en gemensam bild av målet, och vad som kommer att viktigt längs vägen
  2. Inviting Participation – Bjud in allas röster och skapa utrymme för delaktighet. Visa ödmjukhet, ställ frågor, sätt upp strukturer och processer som säkerställer att alla perspektiv kommer fram
  3. Responding Productively – Möt medarbetares inspel på ett sätt som skapar framdrift och utveckling. Uttryck uppskattning och välkomna misstag samtidigt som du hanterar kränkningar och överträdelser på ett tydligt sätt

Praktisk information

  • Ledarträningen leds av erfarna organisationsutvecklare från Add Insight, certifierade av The Fearless Organization
  • Ledarträningen genomförs fysiskt i Stockholm
  • Onsdag 22 nov 2023 kl 0900-1600
  • Kursen vänder sig framförallt till dig som är ledare för ett team, eller ansvarar för att bygga psykologisk trygghet i ett bredare perspektiv
  • Kostnad för ledarträning, dokumentation inkl lunch och fika 5 900 SEK + moms per person
  • Avbokning mer än 21 dagar innan = ingen kostnad. Avbokning mindre än 21 dagar innan = 50% av kostnaden faktureras.

Anmäl dig här