Osäker grupp nådde målet – teamutveckling avgjorde för Sandvik Coromant

Sassolungo-projektet startade 2012 och syftade till att utveckla ett nytt sortiment av pinnfräsar, ett verktyg för skärande bearbetning. Den fysiska utformningen och produktionen skulle göras i Sandvik Coromants anläggning i Rovereto i Italien och materialutvecklingen i Stockholm. Målet var att ta fram en pinnfräs som var 80 procent bättre än konkurrenternas motsvarighet.

Camilla Engbrink, FoU-chef, Sandvik Coromant

För Camilla Engbrink, FoU-chef på Sandvik Coromant var projektet en rejäl utmaning. Därför anlitades Add Insight för att få den brokiga projektgruppen att smälta samman. Så här kommenterar hon sina erfarenheter av samarbetet mellan Sandvik Coromant och Add Insight.

Vilka var era största utmaningar i Sassolungo-projektet?
– Det var ett prioriterat projekt med höga mål, vilket var en utmaning i sig. Sedan hade vi ganska dåliga förutsättningar när projektet startade. Teamet plockades från olika anläggningar fyra länder. Dessutom var ett par av nyckelkompetenserna helt nyrekryterade. Vi såg alltså flera potentiella hot redan innan projektet hade startat.

Att projektet var så utmanande, hur påverkade det behovet av teamutveckling?
– Vi vill aldrig misslyckas, det är klart, men i det här fallet var det extra viktigt att nå framgång. Jag upplever det som att Sandvik Coromant ville hålla det här teamet i handen litegrann, att verkligen ge dem en ärlig chans, nu när förutsättningarna var så komplexa.

Varför anlitade ni just Add Insight för teamutvecklingen?
– Jag har jobbat med Add Insight i olika former sedan 2005, så jag har mycket stort förtroende för dem. När vi beslutade att utveckla Sassolungo-teamet var valet enkelt.

Vad hade ni för förväntningar på arbetet?
– Våra förväntningar var höga, helt klart! Men de motsvarades också.

Vad har du för erfarenheter av liknande arbete med teamutveckling?
– Vår inställning till den här typen av insats är att den ska sättas in i ett strategiskt sammanhang, alltså i en grupp där den gör verklig nytta. Tidigare har vi bara jobbat med teamutveckling för ledningen, så Sassolungo var ett pilotprojekt för teamutveckling i projektgrupper på Sandvik Coromant.

Teamutveckling är en satsning i tid och pengar. Hur tycker du att man kan motivera den satsningen internt?
– Om projektet levererar i tid är det värt hela insatsen! Sedan lyckades vi i just Sassolungo-projektet nå större resultat än så, tack vare teamutveck­lingen.

Att aktivt arbeta med högpresterande team i projekt, hur ser ni på det framåt?
– Vi kommer säkerligen att jobba mer med teamutveckling i framtiden, men inte på bred front. Snarare vill vi låta den här kompetensen sippra ut i organisationen via nyckelpersoner och specifika projektgrupper. Alla som genomgår en IPU-analys får en oerhörd självinsikt och den som känner sig själv har lättare att samarbeta. Väl fungerande projektgrupper är en absolut framgångsfaktor för Sandvik Coromant!


Självkännedom ger effektiva grupper

Sassolungo-projektet var en tuff uppgift för teamet på Sandvik Coromant. ­Utmärkta kompetenser stod till för­fogande, men hur skulle de förenas för att ge bästa utväxling?

Kjell  Kjell Nordlöf, projektledare, Sandvik Coromant

Kjell Nordlöf, du var projektledare för Sassolungo. Vilka var dina förutsättningar vid projektstart?
– Inledningen var inte bra. Gruppen var splittrad och saknade samsyn. Jag skulle inte säga att vi var ovänner, men det var inte långt ifrån.

I vilka frågor var ni oense?
– Målen var svårast att komma överens om. Det känns som att vi diskuterade dem i flera månader. Jag fick många kommentarer i stil med: ”Så här har vi aldrig gjort förut.” eller ”Det här kommer aldrig att gå.” Sådana inlägg är inte direkt inspirerande för gruppen.

Hur reagerade ledningen i den situationen?
– Det var många varningsklockor som ringde, så det bestämdes ganska omgående att vi skulle koppla in Add Insight. Ett nödvändigt beslut kan jag tycka – och väldigt underlättande för mig som projektledare.

Hur påverkades gruppen av teamutvecklingen?
– Vi som ingick i gruppen var väldigt olika varandra. Olikheterna kändes som en belastning till en början, men när vi jobbade med teamutvecklingen insåg vi att en heterogen grupp kan vara en framgångsfaktor.

Mitt i projektet fick en av medlemmarna i gruppen plötsligt sluta.
Kan du berätta om den händelsen?
– Det var en i gruppen som hade stora samarbetsproblem. Om gruppen var som en flock med fåglar så valde han alltid att flyga åt ett annat håll. Så hade det varit under flera år, men ingen hade riktigt kunnat sätta fingret på problemet.

Jag tänkte: Hur fasiken ska vi
ro det här i land?”

Här blev Add Insights analyser en aha-upplevelse. Genom dem fick vi bevis på att han inte funkade i gruppen eller ens på företaget. Jag som projektledare fick mycket stöd från Add Insight under den processen. Det hade varit mycket svårare utan dem.

Hur påverkades gruppen av det som skedde?
– Positivt på alla sätt! Arbetet flöt mycket bättre, vi nådde resultat och hade roligare på jobbet. Det var intressant att uppleva den effekten.

Teamutvecklingen i det här fallet gäller bara ett enda projekt. Hur anser du att en arbetsgivare ska motivera den investeringen?
– Det finns två starka argument. Dels ger det omedelbar effekt i det aktuella projektet, dels får företaget gradvis fler anställda som kan vara till stor hjälp i andra projekt. Ju fler som gör IPU Profilanalys och Belbin, desto fler är rustade för bättre samarbete. Vi blandas runt i andra grupper och gör större nytta bara genom att vi känner oss själva och hur vi fungerar i grupp.

Ni är ingenjörer och sysslar med forskning och utveckling. Hur har det påverkat teamutvecklingen tror ni?
– Det finns generiska drag hos varje grupp och i varje projekt. Vad man sysslar med har mindre betydelse, därför kan också erfarenheterna från teamutvecklingen användas i så många olika sammanhang. Det gäller att få människor att interagera på bästa sätt, att använda sina egenskaper för att nå ett gemensamt mål.

Hur har teamutvecklingen påverkat dig personligen?
– Jag känner mig bekräftad som person. Och upplyst. Genom teamutvecklingen kommer vissa sidor av jaget upp till ytan. Både bra och dåliga. Men alla dina personliga egenskaper påverkar samspelet i gruppen.