Add Insight Sessions: Värderingsdrivet ledarskap

Vilka är dina kärnvärderingar?

Och hur leder du dig själv och andra utifrån dem?

Välkommen till en utbildning där du får utforska dina personliga värderingar och hur du kan leva, leda och arbeta värderingsdrivet. Utbildningen riktar sig till dig som vill förstå dina kärnvärderingar bättre, och som vill stärka ditt värderingsdrivna ledarskap. Kanske är du chef, ledare, entreprenör. Troligtvis är du nyfiken.

Inför utbildningen rangordnar du dina personliga värderingar i det interaktiva webbverktyget Value Online. I rangordningen ställs de viktigaste värderingarna mot varandra och du sållar fram dina mest betydelsefulla värderingar – kärnvärderingarna. Rangordningen består av 128 värderingar och tar ca 30 minuter att göra. Resultatet genererar en översiktskarta över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna för dig just nu. Vi arbetar sedan vidare med värderingskartan under utbildningen.

Under utbildningen varvas kortare teoripass som ger en fördjupad kunskap om värderingar med interaktiva övningar i små grupper där du genom meningsfulla samtal får lära dig mer om hur dina personliga värderingar påverkar ditt ledarskap.

Praktiskt information

Datum: Kommer inom kort

Plats: Zoom

Tid: Kommer inom kort

Utbildningen genomförs på svenska

Pris: 2200 kr (ex moms för företag, ink moms för privatpersoner) Priset inkluderar Personlig Värderingskartläggning och utbildningsmaterial

För mer information om utbildningen, maila johan.rinman@addinsight.se