Certifiering Fearless Practitioner 5-6 sep 2024

Vill du bidra till ökad psykologisk trygghet i team och organisationer? Och med det bättre resultat och mer lärande, engagemang, arbetstillfredsställelse?

Psykologisk trygghet handlar om att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad.

Om du däremot inte känner dig trygg i en grupp, är det troligt att du kommer att hålla idéer för dig själv och välja att vara tyst i stället för att säga din mening. Om det dessutom känns riskabelt att ta upp fel och misstag är det troligt att du kommer att anstränga dig mer för att undvika risker och felsteg snarare än att bidra på allra bästa sätt.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation. Om du är intresserad av att öka något av ovanstående – då är det en klok idé att stärka den psykologiska tryggheten.

Bakgrund

Amy C. Edmondson är forskare vid Harvard Business School och har sedan 1990-talet tydligt kunna koppla psykologisk trygghet till högpresterande team och organisationer. Under 2010-talet bekräftades hennes forskning av Google i en stor studie, Project Aristotele, som drog slutsatsen att de 7 faktorer som definierar psykologisk trygghet var den gemensamma nämnaren för de mest effektiva teamen. 2018 släpptes boken The Fearless Organization och nu finns äntligen verktyget The Fearless Organization Scan som hjälper ledare, HR och facilitatorer att konkret mäta och bygga upp psykologisk trygghet i team och organisationer.

Modul 1-3 – Gemensam träff i Stockholm

22 februari kl 09.00 – 16.00 + 23 februari kl 9.00-12.00

Modul 1-3 – Gemensam träff i Stockholm 5-6 sep 2024

5 september kl 09.00 – 16.00 + 6 september kl 9.00-12.00

Grunder psykologisk trygghet

Mäta, återkoppla och bygga psykologisk trygghet

Förstå The Fearless Organization Scan

Ledarens Verktygslåda

Modul 4 – Virtuellt 27 september kl 0900-1200 

Genomföra Team Debrief

Praktiskt genomföra scan i pilotteam samt grupparbete

Modul 5 – Virtuellt 25 oktober kl 09.00-12.00 

Erfarenhetsutbyte och avslut

Grunder psykologisk trygghet

Mäta, återkoppla och bygga psykologisk trygghet

Förstå The Fearless Organization Scan

Ledarens Verktygslåda

Modul 4 – Virtuellt 25 mars kl 0900-1200 

Genomföra Team Debrief

Praktiskt genomföra scan i pilotteam samt grupparbete

Modul 5 – Virtuellt 23 maj kl 09.00-12.00 

Erfarenhetsutbyte och avslut

Vad ingår?

  • Tillgång till admin portal för att kunna mäta Psykologisk Trygghet på flera olika språk. The Fearless Organization Scan
  • Fearless Organization Scan för pilot-team
  • Internationellt etablerad utbildning kvalitetssäkrad av Amy C. Edmondson
  • Dokumentation från alla kurstillfällen
  • Medlem i Community of Practice
  • Certifiering och The Fearless Organization Scan Badge

Kostnad

24 500kr ex moms.
Lunch och fika vid fysiska träffar ingår.
Avbokning mer än 20 dagar innan = ingen kostnad.
Avbokning mindre än 20 dagar innan = 40% av kostnaden faktureras.

Övrigt

Fysisk träff genomförs centralt i Stockholm vid 7A Strandvägen, Strandvägen 7.