Trafikverket förlänger ramavtal i ytterligare 2 år

Trafikverket har valt att förlänga ramavtalet med Add Insight i ytterligare 2 år till 2018. Framförallt kommer vi på Add Insight att stötta med grupputveckling och utbildning i kommunikation, men även närliggande områden som att utveckla skräddarsydda utvecklingsinsatser i ledningsgruppsarbete, praktikhandledning och kundkommunikation. Hittills har över 600 personer på Trafikverket deltagit i utvecklingsaktiviteter med Add Insight.