Kunskapsfrukost – Teamwork på distans

Välkommen till ett seminarium om hur öppenhet och tillit kan skapas i arbetsgruppen nu när många arbetar på varsitt håll. Tekniska lösningar skapar förutsättningar, men i slutändan är det den mellanmänskliga interaktionen som har störst påverkan på vår motivation och upplevelse av tillhörighet.

  • Hur får vi teamet att fungera när vi inte längre träffas regelbundet?
  • Hur kan jag bidra till att bygga ett starkt team även om jag inte leder gruppen?
  • Hur kan vi hjälpa varandra att skapa och bibehålla motivation?

Under seminariet får du ta del av forskningsbaserad kunskap, mångårig erfarenhet och konkreta tips. Självklart finns det också möjlighet att dela dina tankar, dilemman och erfarenheter med andra. Vi kommer att nätverka i mindre grupper.

Seminariet är kostnadsfritt!

Praktiskt information

Datum: 15 maj

Plats: Zoom

Tid: Kl. 9-10

Läs mer och anmäl dig här: https://kunskapsfrukost15maj.confetti.events/