Certifiering Fearless Practitioner 31/3-1/4

Vill du bidra till ökad psykologisk trygghet i team och organisationer? Och med det bättre resultat och mer lärande, engagemang, arbetstillfredsställelse?

Nu finns äntligen möjligheten att certifiera dig i The Fearless Organization Scan på svenska. Ett verktyg utvecklat tillsammans med Dr Amy C. Edmondson, för att mäta och utveckla psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet handlar om att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad.

Om du däremot inte känner dig trygg i en grupp, är det troligt att du kommer att hålla idéer för dig själv och välja att vara tyst i stället för att säga din mening. Om det dessutom känns riskabelt att ta upp fel och misstag är det troligt att du kommer att anstränga dig mer för att undvika risker och felsteg snarare än att bidra på allra bästa sätt.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation. Om du är intresserad av att öka något av ovanstående – då är det en klok idé att stärka den psykologiska tryggheten.

Bakgrund

Amy C. Edmondson är forskare vid Harvard Business School och har sedan 1990-talet tydligt kunna koppla psykologisk trygghet till högpresterande team och organisationer. Under 2010-talet bekräftades hennes forskning av Google i en stor studie, Project Aristotele, som drog slutsatsen att de 7 faktorer som definierar psykologisk trygghet var den gemensamma nämnaren för de mest effektiva teamen. 2018 släpptes boken The Fearless Organization och nu finns äntligen verktyget The Fearless Organization Scan som hjälper ledare, HR och facilitatorer att konkret mäta och bygga upp psykologisk trygghet i team och organisationer.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation. Om du är intresserad av att öka något av ovanstående – då är det en klok idé att stärka den psykologiska tryggheten.

Datum: 31 mars – 1 april 2022

Plats: 7A Posthuset Konferens, Vasagatan 28, Stockholm