Certifiering Fearless Practitioner 13-14/11

Vill du bidra till ökad psykologisk trygghet i team och organisationer? Och med det bättre resultat och mer lärande, engagemang, arbetstillfredsställelse?

Nu finns äntligen möjligheten att certifiera dig i The Fearless Organization Scan på svenska. Ett verktyg utvecklat tillsammans med Dr Amy C. Edmondson, för att mäta och utveckla psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet handlar om att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad.

Om du däremot inte känner dig trygg i en grupp, är det troligt att du kommer att hålla idéer för dig själv och välja att vara tyst i stället för att säga din mening. Om det dessutom känns riskabelt att ta upp fel och misstag är det troligt att du kommer att anstränga dig mer för att undvika risker och felsteg snarare än att bidra på allra bästa sätt.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation. Om du är intresserad av att öka något av ovanstående – då är det en klok idé att stärka den psykologiska tryggheten.

Bakgrund

Amy C. Edmondson är forskare vid Harvard Business School och har sedan 1990-talet tydligt kunna koppla psykologisk trygghet till högpresterande team och organisationer. Under 2010-talet bekräftades hennes forskning av Google i en stor studie, Project Aristotele, som drog slutsatsen att de 7 faktorer som definierar psykologisk trygghet var den gemensamma nämnaren för de mest effektiva teamen. 2018 släpptes boken The Fearless Organization och nu finns äntligen verktyget The Fearless Organization Scan som hjälper ledare, HR och facilitatorer att konkret mäta och bygga upp psykologisk trygghet i team och organisationer.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation. Om du är intresserad av att öka något av ovanstående – då är det en klok idé att stärka den psykologiska tryggheten.

Certifieringens upplägg

Fearless Practitioner är internationellt etablerat träning som finns över hela världen, och är kvalitetssäkrad av Dr Amy Edmondson.

Modul 1-3 – Gemensam träff i Stockholm

13 nov kl 12.30 – 16.30 + 14 nov kl 9.00-16.00

Grunder psykologisk trygghet

Mäta, återkoppla och bygga psykologisk trygghet

Förstå The Fearless Organization Scan

Ledarens Verktygslåda

Modul 4 – Virtuellt 1 dec kl 0900-1200 

Genomföra Team Debrief

Praktiskt genomföra scan i pilotteam samt grupparbete

Modul 5 – Virtuellt 16 feb kl 09.00-12.00 

Erfarenhetsutbyte och avslut

Vad ingår?

  • Tillgång till admin portal för att kunna mäta Psykologisk Trygghet på flera olika språk. The Fearless Organization Scan
  • Fearless Organization Scan för pilot-team
  • Internationellt etablerad utbildning kvalitetssäkrad av Amy C. Edmondson
  • Dokumentation från alla kurstillfällen
  • Medlem i Community of Practice
  • Certifiering och The Fearless Organization Scan Badge

Kostnad

24 500kr ex moms.
Lunch och fika vid fysiska träffar ingår.
Avbokning mer än 20 dagar innan = ingen kostnad.
Avbokning mindre än 20 dagar innan = 40% av kostnaden faktureras.

Övrigt

Fysisk träff genomförs centralt i Stockholm vid 7A Strandvägen, Strandvägen 7.