Vårt uppdrag – Självklart eller tillsammansklart?

Det händer faktiskt ganska ofta. Vi planerar en teamutveckling och jag frågar chefen:

”Hur ser det ut för din grupp, har ni ett tydligt gemensamt uppdrag?”

”Jo, jag tycker vi har en klar bild av det. Inte något nedskrivet eller så men vi har haft det uppe tidigare och jag tycker det är tydligt.”

”Okej, vad bra! Tror du att alla medlemmar i gruppen har en gemensam bild där?” frågar jag vidare.

”Jadå, någotsånär.” Och sen fortsätter det ibland med ”Och jag vill helst inte lägga mer tid på det, vi behöver gå vidare med andra frågor.”

Jag brukar envisas och ändå försöka se till att teamutvecklingen innehåller både ledarens syn på uppdraget och en diskussion med hela gruppen för att landa i en gemensam bild. Ett enkelt formulerat gemensamt uppdrag brukar bli en hållbar kompass som hjälper gruppen vidare, och inte sällan tar medlemmarna upp både process och resultat som en viktig milstolpe.

Varför finns den här gruppen? Vad är syftet? Vad ska vi åstadkomma tillsammans? 

Att skapa samsyn kring dessa frågor ger gruppen klart bättre förutsättningar att lyckas. Att det finns ett uppdrag och mål som kräver samarbete är själva grunden för att etablera grupper, och för att medlemmarna sedan ska kunna samarbeta väl behövs en gemensam mental modell kring Vårt Uppdrag. Om nya medlemmar kommer till eller gruppen skall samarbeta med andra delar av organisationen blir det ännu viktigare!

I vissa grupper är uppdraget OKLART, i andra anses det vara onödigt att prata om eller formulera eftersom det är SJÄLVKLART. Men det finns mycket att vinna på att arbeta för att det ska vara TILLSAMMANSKLART. Det skapar en tydlighet och trygghet. Det blir mycket enklare att formulera delmål, hitta arbetssätt och samarbeten som stöttar uppdraget och minskar risken för mål-, intresse- och värderingskonflikter. Det blir alltså lättare att se när vi är på rätt väg. Och själva processen är en möjlighet att öka förståelsen för varandras perspektiv och lära känna varandra mer.

Ändå ser vi ofta i grupper att uppdraget är mer eller mindre oklart eller outtalat. Det beror sällan på att teamet inte har något att bidra med i organisationen och nästan aldrig heller på att någon undanhåller uppdragsformuleringen. Snarare beror det på att uppdraget är komplext och kan ta tid att mejsla fram vilket kan göra att andra, mer akuta uppgifter och diskussioner tränger ut uppdragsfrågan. Den kanske ses som lite flummig och svår att greppa. Viktig, men inte bråttom.

Här kommer därför en liten utmaning till dig:

Ta en liten stund och fundera på uppdraget för en grupp du är med i på jobbet – välj en om du är med i flera. Kanske finns uppdraget redan fastställt i någon form av styrdokument? Eller så är det något som gruppen själv ansvarar för? Det senare är i princip alltid fallet om du är medlem av en ledningsgrupp.

Skriv nu ner uppdraget. Det bör helst inte bli mer än någon eller några meningar.

Ställ dig därefter dessa frågor:

  • Tror du att alla andra medlemmar i gruppen skulle formulera uppdraget likadant? Är ni överens?
  • Ser du att du själv, och alla andra i gruppen, tar ett personligt ansvar för att arbeta smart och effektivt mot uppdraget?
  • När ni åstadkommer något som bidrar till ert uppdrag, uppmärksammar och firar ni det då?
  • Reflekterar ni regelbundet kring vad som funkar bra och vad som kan göras ännu bättre i er strävan att uppfylla ert uppdrag?

Om du har svarat JA på alla dessa frågor finns det mycket som tyder på att du redan är medskapare till ett effektivt team. Om någon av frågorna får ett NEJ finns det absolut möjlighet att utvecklas på den punkten.

Oavsett om du är medlem eller formell ledare i din grupp och har svarat NEJ på någon av frågorna kan du hjälpa ditt team att utvecklas genom att ta tag i den!

Vad är nästa steg mot ett JA för er? Vem ska du ta en dialog med när? Vad skulle du kunna föreslå? Borde ni inleda våren med en träff när ni tydliggör ert uppdrag och hur ni kan jobba smartare tillsammans för att uppnå det? Kom bara ihåg att inte sätta dig på läktaren och vänta på att någon annan ska fixa ett tydligt uppdrag. Bidra på det bästa sätt du kan för att klargöra, dokumentera och följa upp.

Jag hoppas att ni under 2020 kan fira många små och stora steg i linje med ert uppdrag. Kanske är första steget är att få ett gemensamt uppdrag på plats!

We’re here to help!

/Lina, Add Insight