Forskningsbaserat lärande i teamutveckling

Add Insights Johan Rinman har undervisat på Mittuniversitetet i ämnet Teamarbete och teamutveckling. Att koppla det praktiska arbetet till de bakomliggande teorierna ger konkreta kunskaper som deltagarna direkt kan applicera på den egna organisationen.

Johan, kan du berätta om syftet med den här universitetskursen?

– Det är en kurs inom BUFFL-projektet (Branchutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande), där Mittuniversitetet har tagit fram en rad kursmoduler. Just den här kursen handlar om att bättre förstå de processer som sker vid teamarbete och tillämpa olika metoder för att analysera och utveckla team. Deltagarna är yrkesverksamma som söker konkreta råd utifrån forskningen. De tar med sig egna erfarenheter och egen data och kan därmed applicera teori och forskning på sina egna team. Jag delar också med mig av erfarenheter från Add Insight.

Hur ser kunskapen om teamarbete och teamutveckling ut i yrkeslivet?

– Många vet att det är viktigt att utveckla team, men man behöver konkreta metoder och åtgärder. Det har varit en aha-upplevelse för många under utbildningen att teambuilding är mer än gemensamma aktiviteter som go-kart och femkamp – vars effektivitet faktiskt inte stöds i forskningen. Att istället prata om vilka mål man har är viktigast – våra insatser måste ligga nära det vi gör i vardags.

Vad lockade dig med att vara kursansvarig lärare på universitetet?

– Vi använder forskning i vårt arbete på Add Insight idag och det var väldigt givande att komma in och se det från det andra hållet, att koppla arbetet till forskningen. Jag läste min masterutbildning i pedagogik på Mittuniversitet. De kontaktade mig för att de sökte en kursledare med erfarenhet och kunskap inom just teamutveckling. Det var ett jättebra läge att kombinera det jag gör i praktiken på Add Insight och samtidigt ge kursen en annan infallsvinkel på teorin.

Går det att omvänt applicera de diskussioner ni hade på universitet på ert arbete på Add Insight?

– Vi utbildar organisationer som vill bli bättre på att utveckla sina team, men då ofta en organisation i taget. Här dök det upp många olika intressanta diskussioner utifrån deltagarnas erfarenheter. De ställde många frågor och hade olika ingångar. Det bjuder in till att använda forskningen på ett kul och utvecklande sätt.

Vilka nya kunskaper brukar vara särskilt värdefulla för dem du utbildar?

– Att tydliggöra skillnaden mellan riktiga team och pseudoteam gör ofta intryck på arbetsgrupper. Riktiga team har regelbundna möten där man utvärderar hur arbetet går och man är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå gruppens mål. Pseudoteam är en grupp som har samma chef, men gruppen kräver inte ett samarbete – man har egna, separata arbetsuppgifter. Forskningen visar att gruppmedlemmar i riktiga team är mer effektiva och mindre stressade än i pseudoteam. Många kursdeltagare insåg att ”oj, vi är inte ett riktigt team! Okej, ska vi satsa på att bygga ett riktigt team? Det handlar om att bygga rätt förväntningar i teamet. Teamutveckling är ett stort ämne och ett tacksamt ämne för alla kan relatera till det via sina olika upplevelser. Det är viktigt att förstå att det inte finns bra eller dåliga grupper, bara mer eller mindre utvecklade grupper.

Var vänder man sig för att lära sig mer om teamarbete och teamutveckling?

– Vi på Add Insight stöttar teamledare och team runtom i landet. Vi delar även med oss en hel del kunskap på LinkedIn och på våra digitala kunskapsfrukostar. Jag kan även rekommendera boken som vi använde som kurslitteratur, ”Teamutveckling i teori och praktik” av Christian Jacobsson och Maria Åkerlund.