Föreläsning: Psykologisk trygghet – Skapa effektiva & välmående team

Psykologisk trygghet innebär ett klimat där vi känner oss trygga att sätta ord på halvfärdiga idéer, dela utmaningar och misstag och ha modet att både ge och ta emot feedback. Utan psykologisk trygghet riskerar vi en farlig tystnad där misstag som kunnat undvikas ändå sker, stressen ökar och möjligheter till lärande och innovation går om intet. 

I denna miniföreläsning med Lina Hedin får du reda på mer om vad psykologisk trygghet är, varför det är viktigt och vad du konkret kan göra för att bygga mer psykologisk trygghet. 

Klicka här för att komma till miniföreläsningen.