Testcase 2

Screen Shot 2016-06-04 at 8.54.57 AM

Att ta fram världens absolut bästa pinnfräs och leverera i tid. Det var den kortfattade målbilden för teamet i Sassolungo-­projektet. I ledningsgruppen på Sandvik Coromant växte orosmolnen. Skulle den splittrade gruppen lyckas?

Bakgrund

Sandvik Coromant skulle tillverka världens bästa pinnfräs med snäva tidsramar. Teamet var handplockat från fyra länder. Och några av personerna var rykande färska på jobbet. En utmaning, minst sagt.

Lösning

Vi klev in som partner till projektet med ett löfte om att hjälpa gruppen att skapa ett effektivt och öppet samarbete för att lyckas i detta komplexa projekt. Vi arbetade med återkommande workshops. Gruppens utveckling följdes upp med GDQ, ett vetenskapligt verktyg för att mäta gruppers effektivitet. Alla projektmedlemmar gjorde individuella beteendeanalyser och vi gav löpande stöd till projektledaren för att säkerställa att grupputvecklingen var ständigt närvarande i vardagen.

Resultat

Projektet nådde sina högt ställda mål: att producera världens bästa pinnfräs. Och detta inom tidsram och budget. Deras pinnfräs är 80 procent bättre än konkurrenternas. Försäljningen har överstigit förväntningarna redan första halvåret.

Trots utmaningar såsom personalförändringar, olika kulturer, konstruktiva konflikter och omorganisationer skapade projektet förutsättningar för medlemmarna att bidra och ta ansvar. En starkt bidragande orsak var att projektets ledningsgrupp redan efter ett drygt ett halvårs samarbete fungerade som ett högpresterande team (GDQ Nivå 4).