Ackreditering Belbin TeamSkills 

Sedan slutet av 60-talet har Meredith Belbin forskat kring vad som krävs för att grupper ska lyckas. Belbin TeamSkills är ett kraftfullt verktyg för att tydliggöra individens och gruppens styrkor och tillåtna svagheter.

Genom att ackreditera dig i Belbin TeamSkills får du möjlighet att använda detta kraftfulla verktyg för att utveckla team. Kursen ger kunskap och förståelse, konkreta verktyg och digitala stöd för att genomföra beteendeanalyser för grupper och individer. Ackrediteringskursen är två dagar, och vi på Add Insight är en av de utvalda kursledarna i Sverige.

Användbar kunskap för HR-personer, affärspartners, konsulter, chefer och projektledare för att utveckla individer, grupper och organisationer.

 

”Lina är en väldigt duktig pedagog vilket gör att utbildningen sätter sig på djupet hos mig som deltagare.”

MAM Consulting